Prelegenci Kongresu Gospodarki Senioralnej

Image

MARZENA RUDNICKA

Fundatorka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej”, w tym definicji gospodarki senioralnej.

Członkini Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej,  Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów. Jest także stałą jurorką w międzynarodowym konkursie Silvereco.org oceniającym oferty firm z całego świata w obszarze dostosowania do potrzeb dojrzałego klienta. Współautorka książki „Marketing generacji silver” (2020)

 
Image

ANNA MAZARANT

Od 17 lat zajmuje się badaniami marketingowymi; ma doświadczenie w prowadzeniu projektów jakościowych oraz jakościowo-ilościowych – zarówno w agencji badawczej, jak i po stronie Klienta. Prowadzi strategicznie projekty związane z pozycjonowaniem, tworzeniem innowacji produktowych i usługowych; konsultuje badania realizowane przez zespoły badawcze w 4P. Zajmuje się wdrażaniem wyników do organizacji, prowadzi warsztaty implementacyjne, kreatywne, ideacyjne. Pracuje w nurcie service design.  Jest certyfikowanym trenerem metody Lego Serious Play®

Image

KATARZYNA BIENIEK

Absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS. Certyfikowana trenerka i facylitatorka. Ekspertka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej ds. rynku pracy. Prowadzi projekty szkoleniowe i audytowe. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów związanych z zarządzaniem wiekiem (zespoły międzypokoleniowe, przekazywanie wiedzy) oraz obsługą dojrzałego klienta. Katarzyna ma również doświadczenie w tworzeniu narzędzi i rozwiązań dla branż i poszczególnych firm, przy współudziale osób starszych, moderując warsztaty z ich udziałem.

Image

MONIKA CIESIELSKA

Head hunter na najwyższym szczeblu zarządzania i założyciel firmy Carpenter Consulting. Od ponad 15 lat, Monika rekrutuje kadrę kierowniczą i członków zarządu na zlecenie polskich i międzynarodowych korporacji. Od 2017 roku, prezydent globalnej organizacji headhunterskiej IMSA Search Global Partners, posiadającej 50+ biur w 29. krajach świata. Dodatkowo, Monika piastuje funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w elevato, innowacyjnej platformie wspomagającej zarządzanie procesami HR - rekrutacja, oceny pracownicze, rozwój i zarządzanie talentami. W latach 2018 – 2021 pełniła rolę CEO w new.doors, firmie specjalizującej się w rekrutacjach i outsourcingu IT w całej Europie.

 

Na swoim koncie posiada szereg publikacji prasowych w tytułach takich jak: Forbes, Newsweek, Puls Biznesu, Personel i Zarządzanie, Personel Plus. Prowadzi podcast „Skrzydlaty HR’ w ramach, którego rozmawia z liderami zarządzania i praktykami HR na temat przywództwa, zarządzania kapitałem ludzkim i rynku pracy. Rozmowy adresowane są do liderów zainteresowanych kierunkiem zmian, dojrzałością cyfrową organizacji, oraz transformacją zachodzącą w obszarze human capital.

Image

BARBARA FRĄTKACZ-RUDNICKA, dr

W badaniach marketingowych pracuje od 1992r. (Demoskop 1992-1998, IPSOS-DEMOSKOP 1998-2002). Od 2003r. współzałożycielka i członek zarządu firmy badawczej 4P research mix. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (197 r.) i jego wieloletni pracownik (1979- 2007r.). Jako stypendystka Fulbrighta studiowała zachowania konsumenckie na Uniwersytecie Wisconsin w USA (1990/1991). Specjalizuje się w badaniach segmentacyjnych, komunikacji marketingowej  (w tym metodą analizy semiotycznej), eksploracji potrzeb i zachowań konsumentów oraz w analizie trendów konsumenckich. Wiele uwagi poświęciła grupom konsumenckim: wybranym pokoleniom, dzieciom, ludziom starszym (autorka cyklicznego badania 4P: „Polski konsument 50+”). Od 10 lat opracowuje raporty syndykatowe 4P na temat trendów konsumenckich: makro-trendy i mikro-trendy konsumenckie, trendy w dizajnie opakowań, trendy w rodzinie, trendy w finansach, trendy wellness, konsumenckie trendy post-pandemiczne. Publikuje i prezentuje na konferencjach na tematy związane z marketingiem i badaniami konsumenckimi.

Image

MARCIN WOJEWÓDKA, dr

Radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2016-2017.Członek zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”).

 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkuset pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkaset Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005) oraz autor pierwszego na rynku komentarza do ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (CH Beck 2018).

 

Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Image

JACEK WASILEWSKI, dr hab. prof. UW

Medioznawca na Uniwersytecie Warszawskim. Projektant języka w organizacjach – firmach i instytucjach publicznych, którym pomaga niwelować językowe tarcia i wspomagać językiem zmianę postaw. W ramach Narrative Impact zajmuje się analizą narracji w kulturze i biznesie – żeby móc je udoskonalać. Członek Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego. Autor kilku książek o języku i storytellingu, min. Opowieści o Polsce, Baśnie wolnego rynku, Bezecnik gramatyki polskiej czy Uwięzieni w słowach rodziców.

Image

BOLESŁAW MELUCH

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych finansowaniem nieruchomości mieszkaniowych, kredytowaniem hipotecznym, w tym odwróconym kredytem hipotecznym. Fundator i Wiceprezes Fundacji Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej, Fundator i Wiceprezes Fundacji Europejski Instytut Nieruchomości, Ekspert ds. Instrumentów Efektywności Energetycznej Związku Banków Polskich. Autor licznych artykułów w kwartalniku „Finansowanie Nieruchomości”.

Image

RENATA RYBARCZYK

absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii w Zarządzaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w branży FMCG i konsultingu w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz PR.

 

Obecnie pełni funkcję Dyrektorki Biura Wsparcia Sprzedaży w Banku BNP Paribas. Działa aktywnie m. in. w zakresie inicjatyw realizowanych przez Lokalnych Ambasadorów Banku oraz rozwoju dostępności placówek, usług i produktów bankowych dla Klientów z grup wrażliwych m.in. osób z niepełnosprawnościami

absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii w Zarządzaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w branży FMCG i konsultingu w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz PR.

 

Obecnie pełni funkcję Dyrektorki Biura Wsparcia Sprzedaży w Banku BNP Paribas. Działa aktywnie m. in. w zakresie inicjatyw realizowanych przez Lokalnych Ambasadorów Banku oraz rozwoju dostępności placówek, usług i produktów bankowych dla Klientów z grup wrażliwych m.in. osób z niepełnosprawnościami

Image

EWA SOBIECH

Komunikacja Wewnętrzna / Zaangażowanie Pracowników / Employer Branding / Adwokatka tematów Inkluzywności i Różnorodności/ Wierzy w Dialog Pokoleń i Siłę Kobiet

 

Wspólnie z zespołem tworzy i realizuje strategie oraz działania w obszarach zaangażowania pracowników, komunikacji wewnętrznej, budowania marki pracodawcy. Ambasadorka inkluzywności, równości szans i różnorodności. Działa na podstawie opinii pracowników. Ewa to angażująca liderka, o wielkim sercu i pasji do ludzi, umiejąca sprawnie przełożyć obrane strategie na rzeczywiste działania w szczególności w świecie VUCA, dla której klient wewnętrzny i zewnętrzny jest zawsze na pierwszym miejscu. Uważnie słucha, myśli nieszablonowo. Ma ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w różnych korporacjach. Zanim dołączyła do branży tytoniowej, przez wiele lat związana była z sektorem finansowym, gdzie wspierała działania komunikacyjne związane z fuzjami oraz przejęciami, a także ofertami publicznymi akcji. Prywatnie – mama Antka i Oli.

Image

PRZEMYSŁAW BARBRICH, dr

Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. W 2009 roku obronił pracę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych pod kierunkiem prof. Tadeusza Szumlicza (Uwarunkowania i konsekwencje społeczne nowego systemu emerytalnego w Polsce). Otrzymał nagrodę Rzecznika Praw Ubezpieczonych w konkursie na najlepszą w Polsce prace doktorska z dziedziny ubezpieczeń. W latach 1995-97 uczestnik studiów podyplomowych w Instytucie Krajów rozwijających się przy Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989-95 studiował inżynierię ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej

 

Jako dziennikarz pracował Faktach TVN, Wiadomościach i Teleexpresie. Przez lata związany zawodowo z Programem Trzecim Polskiego Radia i „Zapraszamy do Trójki”. Autor audycji „Puls Trójki”, „Salon Polityczny Trójki”, „To był dzień”. W mediach pracował jako redaktor, reporter i wydawca. Swoje doświadczenie w mediach elektronicznych zbierał także w Wirtualnej Polsce. W swoim dorobku ma kilkaset publikacji prasowych i wywiadów o tematyce społeczno-ekonomiczne. Od 2017 roku zasiada w Zarządzie Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oddział Warszawski.

 

Od 2004 roku jest Dyrektorem Zespołu Komunikacji i Public Relations w Związku Banków Polskich, przewodniczy Radzie Public Relations przy ZBP, jest sekretarzem Klubu Polska 2025+. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i forów ekonomicznych i finansowych. Od blisko 20 lat kształtuje pozytywny wizerunek polskiego sektora bankowego.

Image

PAWEŁ SZARKOWSKI

Od 2016 związany z Grupą BIK, od kwietnia 2019 zarządza marketingiem i działaniami PR Grupy BIK (BIK, BIG InfoMonitor). Jest odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie strategii działań wspierających wizerunek oraz sprzedaż linii biznesowych Grupy BIK. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej (specjalizacja strategie marketingowe) oraz fakultet z marketingu na University of Limerick (Irlandia).

 

Doświadczenie marketingowe budował zarządzając przez 6 lat największymi markami Mars Polska, następnie od 2003 odpowiadał za ofertę abonamentową sieci Era. Od końca 2010 objął stanowisko Dyrektora Departamentu Komunikacji Rynkowej odpowiadając za strategię, działania komunikacyjne i sponsoringowe Ery i Heyah oraz rebranding na T-Mobile w 2011, uzyskując w tym roku tytuł Człowieka Marketingu i Sprzedaży wg Magazynu Brief. W 2012 współtworzył stowarzyszenie profesjonalistów w obszarze marketingu i zarządzania Marketing 4 Business koncentrujące się na wzroście standardów marketingowych poprzez wymianę najlepszych praktyk, wiedzy i doświadczeń.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image