Premiera raportu „Post-starzy. Polski konsument 50+”

prezentacja wybranych wyników badań