Prezentacja Programu "Dialog Pokoleń" oraz złożenie Deklaracji Pokoleń przez pierwszych Partnerów.